سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

طاهره طاهری – انستیتو پاستورایران
مهناز آذری – انستیتو پاستورایران
فاطمه دوستداری – انستیتو پاستورایران
سیما رأفتی – انستیتو پاستورایران

چکیده:

یکی از بیماریهای عفونی مشترک بین دام و انسان که در ایران بسیار شایع است لیشمانیوز و بویژه لبشمانیوز احشایی است. بر اساس تحقیقات به عمل آمده در خصوص شناسایی یک آنتی ژن مناسب، سیستئین پروتئیناز تیپ I به عنوان ایمنوژن قوی شناخته شده است. این آنزیم دارای یک ناحیه نسبتاً طویل منحصر به فرد در انتهای C ترمینال (CTE) می باشد، که ویژگی ایمنوژنیک بودن آنزیم را بدان نسبت می دهند. بنابراین در ادامه مطالعات در جهت دستیابی به یک واکسن مؤثر بر علیه این بیماری کشنده در صدد تهیه فرم نوترکیب ناحیه CTE برآمدیم. در این راستا از چندین وکتور بیانی پروکاریوتی سیستم pET و pQE استفاده شد. بیان در سیستم pET بی نتیجه ماند اما در وکتور های pQE30 و pQE40 ما موفق به القاء بیان و تخلیص پروتئین rCTE شدیم. که برای تأیید آن از آنتی بادی ضد هیستیدین متصل به N ترمینال پروتئین نوترکیب استفاده شد. همچنین جهت بررسی بیان ژن در in vivo و in vitro در اهداف آتی، ژن cte در وکتور بیانی یوکاریوتی pcDNA3.1 نیز کلون و در شرایط عاری از LPS تخلیص گردید.