سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رحیم محمدی مهر – مرکز تحقیق و توسعه پتروشیمی بندرامام – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهر
بهروز میثمی – مرکز تحقیق و توسعه پتروشیمی بندرامام – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهر
علی باغبانباشی – مرکز تحقیق و توسعه پتروشیمی بندرامام – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهر
منصور جوهری رنگ – مرکز تحقیق و توسعه پتروشیمی بندرامام – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهر

چکیده:

ماده شیمیایی اتیلن دی کلراید(EDC) از جمله مواد شیمیایی تولیدی در پتروشیمی کیمیا مجتمع پتروشیمی بندرامام ( ره ) می باشد که در صنایع مصارف عمده ای دارد . پساب این واحد ، حاوی اتیلن دی کلراید ، آب و ذرات ۳Fecl می باشد در این بررسی سعی شد EDCبوسیله فرایند جداسازی غشایی در مقیاس آزمایشگاهی تصفیه و جداسازی گردد . غلظتEDC در حوضچه جمع آوری پساب ppm 4000-4250 می باشد .
در این بررسی نشان داده شد که پساب پس از دو مرحله جداسازی غشایی بوسیله فرایندهای غشایی میکروفیلتراسیون(MF) , و نانو فیلتراسیون (RO/NF) در مقیاس آزمایشگاهی غلظت EDC به مقدار ۷۰ – ۹۰ ppmکاهش پیدا کرد . این محدوده مطابق قوانین استاندارد تخلیه پساب به رودخانه در ایران می باشد . با توجه به وجود ذرات ۳Feclدر این پساب , یک پایلوت آزمایشگاهی مرحله پیش تصفیه فرایند میکرو فیلتراسیون (MF)طراحی گردید که پس از انجام آزمایشهای مربوطه مشاهده گردید کدورت پساب از Ntu به۱٫۰۵ Ntu 65 تقلیل پیدا کرده و ذرات جامد ۳Fecl که وجودشان برای غشا RO/NF مضر می باشد حذف گردیدند . در مرحله نهایی ، یک پایلوت آزمایشگاهی فرایند جداسازی غشاییRO/NF جهت جداسازی EDC از آب طراحی گردید . که با انجام آزمایشهای مربوطه مشاهده گردیده آب بصورت فاز نفوذ کرده (تراوش ) و EDCدر فاز پس مانده جدا می گردند .