سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

احمد عبدالله زاده – عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر، تیم نظارت پروژه ها، شرکت خدمات انفور
شیوا وفادار – تیم نظارت پروژه ها، شرکت خدمات انفورماتیک راهبر
کاوه خوشخواه – تیم نظارت پروژه ها، شرکت خدمات انفورماتیک راهبر
مجتی شکری – تیم نظارت پروژه ها، شرکت خدمات انفورماتیک راهبر

چکیده:

تخمین ریسک پروژه (Risk Estimation) ، شامل تعیین میزان تاثیر و احتمال وقوع ریسک های پروژه می باشد. تخمین ریسک، برای ارائه طرح مدیریت ریسک و همچنین انجامنظارت ریسک (Risk Monitoring) اهمیت اساسی دارد. مشکل ترین قسمت تخمین ریسک، تعیین احتمال وقوع ریسک ها است. در این مقاله با استفاده از جدول ۷*۷ ریسک، روشی معرفی می گردد که احتمال وقوع هر ریسک با اندازه گیری عوامل و فاکتورهای زمینه ساز وقوع آن ، اندازه گیری شود.
هدف از طراحی جدول ۷*۷ ریسک، تسهیل در تخمین ریسک های پروژه های توسعه ی نرم افزار، پروژه های مطالعاتی و عملیاتی در تجارت الکترونیک، با فرمالیزه کردن محاسبه ی احتمال وقوع ریسک ها می باشد. جدول ۷*۷ ریسک، ابزاری قوی و انعطاف پذیر است که به مجریان و ناظران پروژه های نرم افزاری کمک می کند تا به صورت سیستماتیک، برآوری کمی ازمقدار ریسک پروژه به عمل آورده و دیدی کلی نسبت به وضعیت کنونی پروژه و روند پیشرفت آن به دست آورند. از طرف دیگر، بامحاسبه ی احتمال وقوع ریسک های مخلتف در طول چرخه حیات سیستم، میزان موفقیت مجری در اجرای تدابیر پیشگیری از ریسک، معلوم می شود.