سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزاد اسکندری – رئیس گروه پژوهشی برق و ناوبری

چکیده:

تهدیدهای مختلف دریایی، هوایی، مین ها و … علیه یک زیر دریایی وجود دارد. در روشهای نوی این تهدیدها به صورت شبکه عمل کرده واطلاعات مختلف دریافتی را از طریق ماهواره به یکدیگر و به ساحل ارسال می نماید. لذا شناخت دقیق تهدیدهای احتمالی و نحوه مقابله با آن ها در طراحی و ساخت و عملیات با زیر دریایی نقش بسیار مهم و اساسی دارد. در این مقاله جدیدترین روشهای آشکارسازی زیر دریایی مورد بررسی قرار گرفته است که نتیجه مطالعات و تجربیات پژوهشکده در این زمینه می باشد.