مقاله جذب جيوه از محلول هاي آبي توسط سبوس گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۱۱۱ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: جذب جيوه از محلول هاي آبي توسط سبوس گندم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جيوه
مقاله جذب سطحي
مقاله سبوس گندم
مقاله ايزوترم جذب
مقاله ضايعات کشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك آذر منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: عليجاني حميده
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقتي اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به بررسي جذب کاتيون جيوه از محلول هاي آبي توسط سبوس گندم (يکي از ضايعات کشاورزي) پرداخته شده است. اثر پارامترهاي مختلفي نظير pH، دما، غلظت اوليه، اندازه ذرات و مقدار جاذب در حالت ناپيوسته مورد بررسي قرار گرفته است. از نتايج آزمايش ها چنين بر آمده که کاهش غلظت اوليه، افزايش مقدار جاذب، کاهش اندازه ذرات و افزايش دما سبب افزايش جذب گشته است و با افزايش pH تا حدود ۴ مقدار جذب افزايش مي يابد ولي بعد از آن مقدار جذب ثابت مي ماند و تغييري در آن ايجاد نمي شود. در ضمن از مدل هاي فريندليچ و لانگمور براي به دست آوردن منحني هاي تعادلي ايزوترم استفاده شده است که نتايج با مدل فريندليچ تطابق بهتري نشان مي دهد. در نهايت مقدار انرژي آزاد گيبس براي اين فرآيند به دست آمده است.