سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعیده هاشمیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد – دانشکده شیمی
روح ا… بهزادفر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد – دانشکده شیمی

چکیده:

رنگ در پسابهای صنعتی یک مسئله و مشکل زیست محیطی است. رنگ اسیدی قرمز (Nylomine red) 138 یک رنگ منوآزو مورد مصرف در صنایع نساجی می باشد. یکی از روشهای مناسب در جذب مواد رنگزا از آبهای آلوده، استفاده از مواد جاذب است. در این تحقیق کاهش رنگ اسید قرمز ۱۳۸ توسط جاذب سبوس برنج مورد بررسی قرار گرفت . سبوس برنج ماده ارزان قیمت و بی ضرر حاصل از برداشت محصول برنج است که دارای قددرت جذب بالایی میباشد. برای تکرار پذیری بیشتر و جذب بالاتر لازم است که نمونه جاذب با ترکیب شیمیائی مناسب فعال گردد. اثر پارامترهای موثر بر فرایند جذب اسید قرمز ۱۳۸ از قبیل نوع فعال کننده مناسب، غلظت بهینه ماده فعال کننده، زمان تماس موثر، سرعت بهم زدن، اندازه ذرات مناسب جاذب و PH محیط مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان دادند که سدیم کلرید اشباع، فعال کننده مناسبی بوده که در زمان تماس ۴۵ دقیقه با ذرات جاذب با اندازه ۲۰ مش بیشترین راندمان را در کاهش رنگ دارا می باشد. همچنین غلظت نمونه رنگ نیز بررسی گردید که نتایج حاصل نشان دادند که غلظت ۶۰ میلی گرم بر لیتر از نمونه رنگ در شرایط بهینه، بیشترین راندمان را در کاهش رنگ دارد. سرعت بهم زدن ۱۳۰ rmp نیز برای جذب رنگ مناسب بود . در پایان در شرایط بهینه حاصل از مراحل قبل راندمان کاهش رنگ دو نمونه پساب واقعی نیز بررسی گردید. درصد کاهش رنگ و غلظت رنگ در آزمایشات فوق توسط اکتروفتومتر در طول موج ماکزیمم رنگ (۵۱۶ نانومتر) تعیین گردید.