سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه صالحی خودرو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
بهرام ناصرنژاد – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهند
محمد ربانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مرتضی خرمایی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در این مقاله جذب سرب از محلولهای آبی بر روی جاذب پوست نارنج با استفاده از روش ناپیوسته مورد مطالعه قرا رگرفت. در بررسی سینتیکی جذب سرب، زمان رسیدن به تعادل در دو اندازه ذرات بزرگتر از ۱/۰۱mm و ذرات بین ۰/۵۰۸-۰/۸۴۶ mm بترتیب ۱۸۰ و ۶۰ دقیقه بدست آمد. با افزایش ،pH میزان جذب سرب نیز افزایش یافته، بطوریکه بالاترین میزان جذب (% ۹۵/۸ برای محلول با غلظت اولیه ۵mg/l در محدوده PH=5 مشاهده شد. داده هایبدست آمده با مدل همدمای فروندلیچ تطابق خوبی داشت.