سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا عسگری –
افشین ملکی –
رضا درویشی –
عماد دهقانی فرد –

چکیده:

در این مطالعه جذب سطحی جهت حذف فنول از محلول آبی توسط کربن فعال پودری تجاری به کار برده شده است. مطالعات ایزوترم و سینتیکهای بسته، تحت شرایط متغیر آزمایشگاهی نظیر زمان تماس، غلظت فنول اولیه، دوز ماده جاذب و pH صورت گرفته است. تعادل در جذب سطحی در طول مدت ۶ ساعت با غلظت فنولی برابر با ۵۰۰ میلی گرم در لیتر به دست آمد. جذب سطحی فنول با افزایش غلظت اولیه فنول افزایش می یابد و با افزایش میزان pH محلول کاهش می یابد. موازنه داده ها در محلولهای آبی بوسیله معادلات ایزوترم فروندلیخ و لانگمر نشان داده شده اند. سینتیک های جذب از یک معادله درجه اول پیروی کرده است. این مطالعات نشان داده اند که کربن فعال پودری تجاری می تواند به عنوان یک ماده جاذب مؤثر جهت حذف فنول از آب و فاضلاب به کار رود.