سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین روحی – زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم پایع،ساختمان شیمی

چکیده:

جذب سطحی متانول بر روی زئولیت H-ZSM-5 و زئولیت های مبادله شده با یون M-ZSM-5 که (M=Li, Na, K,Cu, g, Rb) با استفاده از مدل کلاستر ۳T در سطوح B3LYP/6-31++G** و MP2/6-31+G** بررسی شده است. در کمپلکسهای مطالعه شده طول پیوندهای QM-M با حرکت از H+ به سمت K+ افزایش می یابد. کمپلکس شدن باعث جابجایی قرمز فرکانسهای کششی QM-H , OZ-H در مونومرهای کمپلکس CH3OH-H-ZSM-5 می شود برای مشخص کردن ساختارها و پیوند کمپلکسهای متانول – زئولیت ، تئوری کوانتومی اتمها در مولکول (QTAIM) با استفاده از تابع موج MP2/6-31+G**بکار گرفته شد. همچنین برای تعیین بر همکنشهای بین متانول و زئولیت ZSM-5 از تحلیل ماهیت اوربیتال اتمی (NBO) در سطح MP2/6-31+G** استفاده شد.