سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سمیه شکوهی جم – دانشجوی رشته اقلیم شناسی دانشگاه تهران ( مقطع کارشناسی ارشد)

چکیده:

شهر تهران به دلایل مختلف صنعتی وانسان ساخت از آلوده ترین شهرهای دنیا در دهه اخیر بوده است .صرفنظر از وضعیت توپوگرافی نامناسب تهران که ضریب تهویه رادر این شهر کاهش داده است وجود انواع منابع ساکن ومتحرک آلاینده برشدت آلودگی آن افزوده است .در این میان بیش از۷۰درصد از کل آلودگی هوای تهران ناشی از تردد خودروها است ودر بحث آلودگی ناشی از منابع تحرک بیش از۹۰درصد از میزان آلودگی متعلق به مونواکسید کربن است که به دلیل احتراق ناقص سوخت در موتورها منتشر می گردد. وضیعت نابسامان ناوگان حمل ونقل در تهران به لحاظ فرسودگی فن آوری قدیمی ساخت وعدم اعمال استانداردهای لازم در خصوص کیفیت سوخت وبالاخره فقدان فرهنگ زیست محیطی در کشور درمورد نحوه استفاده از خودرو والگوهای صحیح رانندگی وتردددر شهر همگی عوامل موثر در آلودگی هوای تهران هستند. یکی از مناطقی که در بیشتر اوقات سال در وضعیت ناسالم از لحاظ آلودگی می باشد منطقه ۱۲ تهران است. در این تحقیق سعی بر این است با بدست آوردن شاخص PSI ایستگاه بازار ( وا قع در منطقه ۱۲ )در طول سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳که از سازمان کنترل کیفیت هوا تهیه گردیده برای آلاینده اصلی یعنی مونوکسید کربن و ذرات معلق که بیشتر ناشی از سوخت ناقص وسائل نقلیه منطقه است ارتباط بین آلودگی و جذب بالای سفر در این منطقه که با ناوگان حمل ونقل صورت می گیرد را مورد بررسی قرار دهیم.