سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صدیقه شعاعی –
بهرام خوشنویسان – گروه فیزیک دانشگاه کاشان
محسن بهپور – گروه شیمی دانشگاه کاشان

چکیده:

در این مطالعه ذخیره هیدروژن در الکترود های Ag-CNTs به روش جذ ب شیمیایی مورد مطالعه قرار گرفته است. در ساخت الکترودها از فوم نانومتری نقره استفاده شده و میتوان از جذ ب هیدروژن در آن صرفنظر کرد. مشاهده شد که به ازای هر جریان ثابت با افزایش تعداد سیکل ها ظرفیت جذ ب هم افزایش می یابد. جریان بهینه ای که به ازای آن بالاترین ظرفیت جذ ب ( ۵,۲ % وزنی ) بدست آمد ۴mA بوده است که این امر میتواند یک رکورد در زمینه ذخیره سازی هیدروژن محسوب شود از XRD و SEM در بررسی خلوص نانولوله ها و کیفیت فوم نقره سنتز شده اشتفاده شده است.