سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

آزیتا بهبهانی نیا – دانشجوی دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رامین سلماسی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تبریز

چکیده:

بدلیل کمبود آب از فاضلابهای شهری و صنعتی بخشهای مختلف تهران جهت آبیاری زمینهای کشاورزی استفاده می شود. نتیجه استفاده از این پسابها و لجن آنها ، تجمع فلزات سنگین در خاکهای این منطقه می باشد که باعث انباشته شدن این فلزات در سبزیجات این منطقه نیز می گردد و در نتیجه مخاطراتی برای ساکنین منطقه بهمراه خواهند داشت. در تحقیق حاضر از چهار نوع سبزی تحت کشت در زمینهای جنوب تهران طی سالهای ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۱ نمونه برداری و در آزمایشگاه، فلزات سنگین کرم، کادمیوم و سرب آنها اندازه گیری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که مقادیر
برخی فلزات سنگین در گیاهان بیش از حد مجاز است.