سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهسا رئیس زاده – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان
فردین خیراندیش – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان
امین اسفندیارپور – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان

چکیده:

در این تحقیق ابتدا امواج الکترومغناطیسی را به هدف که شامل مجموعه ای از نقاط کوانتومی است می تابانیم و توسط مکانیک کوانتومی طیف جذب یا گسیل آن را بررسی می کنیم. در این راستا اندرکنش ماده – میدان را در نظر می گیریم و میدان را کوانتیده فرض کرده و در شرایطی شبه تعادلی به یک سری معادلات بسته دست خواهیم یافت که با حل آنها مقدار تقریبی برای شدت فوتولومینسانس به دست می آید.