مقاله جراحي در سندرم توراسيک اوت لت: مقايسه دو روش جراحي بالاي ترقوه و زيربغلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران از صفحه ۲۰ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: جراحي در سندرم توراسيک اوت لت: مقايسه دو روش جراحي بالاي ترقوه و زيربغلي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم توراسيک اوت لت
مقاله جراحي
مقاله عوارض

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسينيان محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي تورج
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني فرد يلدا
جناب آقای / سرکار خانم: شيباني كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه: درمان سندرم توراسيک اوت لت به دو روش غيرجراحي و جراحي صورت مي گيرد. در مواردي که درمان غيرجراحي موثر نباشد، استفاده از روش هاي جراحي ضرورت دارد. در اين مطالعه دو روش جراحي بالاي ترقوه ((supraclavicular و زيربغلي(transaxillary) با يکديگر مقايسه شدند.
مواد و روش ها: در يک مطالعه گذشته نگر، تعداد ۶۹ بيمار مبتلا به سندرم توراسيک اوت لت که از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۷ تحت جراحي قرار گرفته بودند، بررسي شدند. در ۲۶ بيمار اين سندرم به صورت دوطرفه بود. ۶۳ مورد با روش بالاي ترقوه براي بار اول، ۳۲ مورد با روش زير بغلي براي بار اول و ۷ بيمار با روش بالاي ترقوه براي بار دوم جراحي شدند. عوارض جراحي به مدت ۲۴ ماه پيگيري شدند.
يافته ها: عوارض بعد از عمل در دو گروه جراحي مورد ارزيابي قرار گرفتند. ضايعاتي نظير پنوموتوراکس، هموتوراکس، ضايعات عروقي در دو روش جراحي شبيه هم بودند ولي ضايعات موقت و دايم در شبکه بازويي در روش زيربغلي بيش از روش بالاي ترقوه بود.
نتيجه گيري: روش جراحي بالاي ترقوه به علت ديد مستقيم جراح و دسترسي مناسب به محل فشردگي روي شبکه بازويي و به علت کاهش عدم موفقيت بعد از عمل جراحي، نسبت به روش زير بغلي ارجحيت دارد.