سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مجید قنبری – دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
دکتر محمد صالح ولیدی – استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

در عرصه ی تقنین قوانین به نوع خاصی از افراد و موضوعات نظر ویژه ای مبذول و قوانین مر بوط به آن ها در وضعیتی خاص تبیین میگردد. از آن جمله است وضعیت کارکنان و کارمندان دولت که به واسطه ی ارتباط با حاکمیت از حمایتی ویژه برخوردار و بر مبنای همین حمایت و به تبع آن کسب اعتبار متولی انجام امور دولتی میشوند. حال اگر آنها از حمایت مورد نظر سوءاستفاده کرده و در راستای وظایف شغلی خود مرتکب تخلف شود به موجب قوانین مربوط به « تعدیات مأمورین دولت » قابل پیگرد و مجازات میباشند. در همین رابطه در کنار جرائمی چون ارتشاء و اختلاس میتوان از جرم « تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» بعنوان یکی از بارزترین و شایعترین مصداق موضوع نام برد که بواسطه آن کارمندانی که وجوه و اموال دولتی یا عمومی سپرده شده بر حسب وظیفه شان را بدون قصد تملک به نفع خود یا دیگری مورد استفاده ی غیرمجاز قرار دهند به موجب قوانین موجود مستوجب تحمل کیفرمی باشند.