مقاله جريان آرام جابجايي توام در يک محفظه کم عمق با ديواره هاي متحرک در بالا و پايين آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: جريان آرام جابجايي توام در يک محفظه کم عمق با ديواره هاي متحرک در بالا و پايين آن
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدد ريچاردسون
مقاله جابجايي توام
مقاله محفظه کم عمق
مقاله ديواره هاي متحرک
مقاله عدد نوسلت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي پور آرش
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله بررسي عددي جريان آرام جابجايي توام سيال در داخل يک محفظه مستطيل شکل کم عمق با دو ديواره متحرک و نسبت طول به عرض AR=5 انجام مي شود. اثرات جابجايي آزاد ناشي از ديواره داغ پايين نسبت به ديواره سرد بالا در محفظه بوجود مي آيد. همچنين ديواره هاي افقي محفظه در جهت هاي متفاوتي به صورت افقي حرکت مي کنند و ديواره هاي عمودي محفظه عايق در نظر گرفته مي شوند. گسسته سازي معادلات حاکم بر جريان به روش حجم محدود انجام مي شود. مشخصات جريان و انتقال حرارت سيال در محدوده معيني از عدد ريچاردسون و عدد گراشف به صورت ۱۰۳ 10-3 £ Ri=Gr / Re2 £ و Gr=104 تحليل مي شود، در حاليکه ديواره بالا همواره به سمت راست و ديواره پايين محفظه در دو جهت متفاوت افقي حرکت مي کند. عدد پرانتل سيال مورد استفاده در اين پژوهش برابر با ۱۰ ,۰٫۰۷ و ۱۰۰ در نظر گرفته مي شود. تغييرات خطوط جريان و خطوط همدما و عدد نوسلت در اين بررسي به ازاي مقادير متفاوت اعداد بدون بعد ارايه خواهد شد.