مقاله جريان تصوف در آسياي مرکزي، قفقاز و روسيه؛ راهکارهاي بهره مندي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در روابط خارجي از صفحه ۱۹۷ تا ۲۴۲ منتشر شده است.
نام: جريان تصوف در آسياي مرکزي، قفقاز و روسيه؛ راهکارهاي بهره مندي ايران
این مقاله دارای ۴۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصوف
مقاله فرهنگ اسلامي
مقاله رقيب شناسي
مقاله آسياي ميانه
مقاله قفقاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي نسب سيدسعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کشورهاي آسياي ميانه، قفقاز و روسيه اهميت ژئوپليتيکي خاصي براي ايران دارند؛ به اين دليل که نزديکي جغرافيايي، تجربه هاي مشترک تاريخي و پيوندهاي عميق فرهنگي، ضرورت شناخت جريان هاي مختلف اسلامي را جهت بهره گيري از آن در راستاي منافع ملي و ديني اجتناب ناپذير کرده است. قدرت هاي فرامنطقه اي فعال در حوزه مطالعاتي مذکور، به دليل فضاي باز سياسي پس از فروپاشي شوروي و گسترش موج اسلام خواهي، همواره درصدد ايجاد نفوذ در منطقه برآمده اند. از جمله حرکت هاي اسلامي فعال در منطقه که در طول تاريخ (از بدو ورود اسلام تا به حال)، همواره نقش مهمي در ميان مردم منطقه داشته، جريان تصوف است که به رغم تضاد و مبارزه حکومت کمونيستي با چنين جرياناتي، هنوز نزد بسياري از مردم کشورهاي منطقه محبوبيت داشته و مانع مهمي براي گسترش فعاليت هاي وهابيت و القاعده در منطقه به شمار مي رود. با توجه به اين موارد، نگارندگان درصدد هستند ضمن بررسي نقش تاريخي تصوف در گسترش اسلام در اين مناطق، به جريان شناسي تصوف و شناخت رقباي ايران در نحوه مواجهه با تصوف بپردازند تا در نهايت بتوان با ارايه راهکار، برنامه هوشمندانه تري را در خصوص استفاده بهينه از اين جريان در گسترش فرهنگ شيعي و ايراني اتخاذ نمود.