مقاله جريان حول يک صفحه تخت: يک بازنگري تحليلي با استفاده از تقريب کسري پد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مكانيك هوا فضا از صفحه ۲۳ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: جريان حول يک صفحه تخت: يک بازنگري تحليلي با استفاده از تقريب کسري پد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حل تحليلي
مقاله روش تجزيه ادومين
مقاله تقريب کسري پد
مقاله مساله بلازيوس
مقاله عدد هوارث

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فكري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مومني ماسوله سيدحجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: مساح حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شيوه هاي تحليلي همواره ابزار مورد علاقه دانشمندان براي حل و بررسي پديده هاي فيزيکي بوده اند. همراه با اختراع و پيشرفت رايانه ها، تمايل به شيوه هاي عددي رايج شد. اخيرا، با پيشرفت رايانه ها و توسعه قابليت و ظرفيت آنها در حل نمادين الگوهاي رياضي پديده هاي فيزيکي، بررسي و ابداع شيوه هاي تحليلي بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. از جمله شيوه هاي تحليلي نسبتا جديد، شيوه تجزيه ادومين است. قابليت ها و دقت اين شيوه موضوع اين مطالعه مي باشند که با بررسي مساله بلازيوس به آنها پرداخته شده است. دقت اين شيوه با به کارگيري تقريب کسري پد بهبود يافته و براي اولين بار عدد هوارث با دقت بالايي از اين شيوه به دست آمده است. نتايج حاصله با ديگر نتايج به دست آمده از شيوه هاي تحليلي و عددي موجود مقايسه شده اند که حاکي از قابليت ها و برتري شيوه مورد استفاده در اين مقاله است.