مقاله جريان سيال ذهن در رمان هاي ثروت اباظه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در لسان مبين از صفحه ۵۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: جريان سيال ذهن در رمان هاي ثروت اباظه
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جريان سيال ذهن
مقاله روايت
مقاله ثروت اباظه
مقاله فضاي ذهن
مقاله شخصيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه تهراني حسن
جناب آقای / سرکار خانم: پشابادي يداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«جريان سيال ذهن» يکي از شيوه هاي روايتي نوين و رايج در رمان است. اين شيوه از اين رو که ذهن راوي و شخصيت داستان را بازنمايي مي کند، در ميان شيوه هاي روايت جايگاه ويژه يي دارد. در جريان سيال ذهن خواننده به سخني گوش فرا نمي دهد، به ديگر سخن مخاطب واقع نمي شود، بلکه خود وارد حريم ذهن شخصيت مي شود، و «در انديشه او حضور مي يابد»، چنان که گويي افکار و انديشه هاي شخصيت مورد نظر در داستان، افکار و انديشه هاي خود اوست.
ثروت اباظه در برخي از رمان هايش اين شيوه را به اشکال گوناگون به کار گرفته است. وي در اين بهره گيري، شگردهاي خاصي دارد و ظرافت هايي را در هنر نويسندگي به نمايش گذاشته است. اين مقاله در پي بيان ماهيت جريان سيال ذهن و جايگاه آن در پيکره ي رمان هاي ثروت اباظه و روشن کردن روش او در به کارگيري اين شيوه و واکاوي ذهن شخصيت هاي داستان هاي او است.