مقاله جريان شعر حجم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در ادب و زبان (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۷۳ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: جريان شعر حجم
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جريانهاي شعري
مقاله شعر حجم
مقاله شعر ناب
مقاله شعر نيمايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيري قهرمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سالهاي حکومت پهلوي، علاوه بر شاعران صاحب سبکي چون شاملو، اخوان، سپهري و فرخزاد ،که به دليل استقلال در اصول هنري، زباني و فکري و گستردگي حوزه تاثيرگذاري بر محيط ها و محفلهاي ادبي در عمل جريانهاي نيرومندي را در شعر معاصر ايران به وجود آوردند، بعضي ديگر از شاعران به نسبت جوان و تازه کار با کنشي شورانگيز، حال و هواي حاکم بر فضاي هنري و فرهنگي جامعه را به چالش جدي و جدال آميز کشاندند و در موقعيت مناسب اجتماعي و تاريخي و براي مدتي محدود، کوشش هاي شورش گرانه آنها به نتيجه اي موفقيت آميز منتهي شد و توجه محفلها و مخاطبان بسياري را به خود معطوف کرد و به اين طريق است که به طور رسمي چند جريان شعري در حوزه ادبيات معاصر ايران شکل مي گيرد. پديده شعر حجم ،که به وسيله يداله رويايي و حلقه حاميان و هواداران او در سال ۱۳۴۸ با سر و صداي بسيار مطرح مي شود، يکي از اين جريانهاي اصلي است.