سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریده حبیبی – مربی و عضو هیات علمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
مهرنوش ایران بدی – کارشناس ارشد سازمان هواشناسی کشور

چکیده:

کار حاضر تجربه ای در زمینه حل عددی گردشهای ناشی از رانش باد در حوضه خزر جنوبی است که مدل جریانات ناوگرای ناشی از رانمش بادهای اقلیمی دریک میدا باروتروپیک که متاثر از تنش و توپوگرافی استرا ارائه میدهد. جریانات در این مدل با توجه به الگوی باد حاکم درچهارماه نموونه از چهار فصل سال و نیز شکل و توپوگرافی حوضه با در نظر گرفتن پنج مدل برای تنش کف به صورت زیر بررسی شده است که عبارت اند از : خطی، شبه خطی، مقدار قابت و تابعی از بتا