سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن ثقفیان – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
فرهاد براتچی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله نوسان اجباری یک استوانه عمود بر مسیر جریان توسط روش بر هم نهادن شبکه ها در رینولدز ۸۰ مورد مطالعه قرار گرفته است. مقدار ضرایب لیفت و درگ و فرکانس ریزش ورتکس از استوانه را برای فرکانس های تحریک مختلف استوانه بدست آمده و وجود شرایط lock in را بررسی شده است. نتایج این بررسی نشان داد که پدیده lock in در یک محدوده از فرکانس های تحریک اتفاق می افتد و فرکانس ریزش ورتکس از استوانه ساکن تقریبا در میانه این محدوده قرار می گیرد. همچنین مقدار ضریب درگ تقریبا در میانه محدوده lock in به حداکثر مقدار خود می رسد.