سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حاجی کریمی – بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز
عزت الله رئیسی – بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز
محمد زارع – بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز

چکیده:

چشمه گیلان با دبی متوسط ۹۳۸ لیتر در ثانیه از پلانج غرب تاقدیس سراوان در جنوب غرب استان کرمانشاه تخلیه می گردد. حوضه آبگیر اینچشمه باریک و کشیده می باشد. داده های هیدروشیمیایی، درصد جریان سریع و پایه و ضرایب فرود در این چشمه نشانگر آن است که رژیم جریان در ای چشمه عمدتا افشان (diffuse) می باشد، اما تغییرات زمانی هدایت الکتریکی و داده های ایزتوپی نشان دادکه بخش زیادی از آبدهی چشمه بوسیله جریان مجرایی تامین می گردد. مشارکت جریان مجرایی در طول فصل خشک باعث کاهش تغییرات پارامترهای فیزیکوشیمیایی و همچنین ضرایب فرود پایین شده است. این نوع رژیم جیان که درچشمه های با حوضه آبگیر باریک و طولانی اتفاق می افتد و دارای ماهیت جریان مجرایی اما با ظاهر و نمود جریان افشان می باشد، جریان افشان کاذب (pseudo-diffuse flow) نامیده شده است.