سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اصغر برادران رحیمی – استاد گروه مکانیک ، دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی مشهد
بهرنگ محمدی خلخالیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک – تبدیل انرژی
بهراد حقیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مانیک- تبدیل انرژی

چکیده:

در این مقاله مساله انتقال حرارت در جریان سکون متقارن محوری که به صورت عمودی به یک استوانه ی نامحدود برخورد می کند، مورد بررسی قرار گرفته است. استوانه دارای حرکت محوری با سرعت متغیر با زمان و حرکت دورانی با سرعت زاویه ای وابسته به زمان است و از طرفی سطح استوانه نیز دارای نفوذ سطحی سیال به صورت تابعی از زمان می باشد. در این مساله بامعرفی متغیرهای نیمه تشابهی خاص، معادلات دیفرانسیل بامشتقات جزئی از معادلات ناویراستوکس و معادله انرژی برای دو حالت دمای دیواره معلوم و شار حرارتی دیواره معلوم به دست می آیندکه نهایتا حل نیمه تشابهی برای تمامی معادلات حاکم بر مساله و نیر حل کاملاً تشابهی برای معادله انرژی ارائه خواهد شد. چگونگی توزیع میدان دما و شار حرارتی، ضریب انتقال حرارت و عدد نوسلت در بخش نتایج ارائه شده اند.