سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین احمدی کیا – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه بوعلی سینا
شهرام طالبی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه یزد

چکیده:

جریان متلاطم روی موشک با پلوم خروجی از آن مورد مطالعه قرار گرفته است. از روش تجزیه شارون لیر با دقت مرتبه دوم ضمنی در گسسته سازی معادلات ناویر –استوکس کامل استفاده شده است. برای تعیین ادی – لزجت متلاطم، از ترکیب دو مدل بالدوین – لوماکس و طول اختلاط با تصحیحات تراکم پذیری استفاده شده است. شبیه سازی های عددی توانسته است کلیه بخش های آرایش جریان نظیر ناحیه جدایش پشت موشک، امواج انبساطی در گوشه انتهایی موشک،نواحی جریان چرخشی نزدیک دیواره پشت جسم و خروجی جت، جریان چرخشی روی انتهای سطح جانبی موشک به دلیل فشار زیاد پلوم، تبدیل صحیح انعکاس موج ضربه ای در محور تقارن وهسته پلوم به یک دیسک ماخ قوی را به خوبی پیش بینی نموده است.نتایج نشان دادند که عددماخ و فشار پلوم تاثیر زیادی در آرایش جریا ن پشت مئشک ، بخصوص تشکیل و انعکاسهای مختلف امواج فشاری و انبساطی، نواحی جدایی جریان دارند.