سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

کریم رضوانی راز – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان و خرمشهر
ناصر عطا شنه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان وخرمشهر

چکیده:

از مهمترین مواردی که بر سیاستهای تأمین مالی اثرمی گذارد می توان به جریان نقد آزاد اشاره نمود . چرا که جریانهای ورود و خروج وجه نقد یک واحد تجاری جزء اساسی ترین رویدادهایی است که شالوده بسیاری از تصمیم گیریها و قضاوتهای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان و برخی دیگر از گروههای عمده استفاده کننده از اطلاعات مالی درباره آن واحد را تشکیل می دهد . گروههای عمده استفاده کننده برای قضاوت درباره چشم انداز آتی گردش وجوه نقد آزاد در یک واحد , مشخصا به تأثیر رویدادها و فعالیتهائی توجه می کنند که به ورود یا خروج وجه نقد از آن واحد منجر می گردد.همچنین اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران همواره به سرمایه گذاری و اعتبار دهی به واحدهایی که گردش وجوه بالایی دارند تمایل و علاقه بیشتری از خود نشان می دهند و از سرمایه گذاری در آن گروه از واحدهایی که فاقد وجوه نقد آزاد کافی هستند پرهیز می کنند. این وجوه بیانگر میزان انعطاف پذیری مالی شرکتهاست. مقصود از انعطاف پذیری مالی , توانایی تغییر مبلغ وزمان بندی گردش وجوه نقد به گونه ای است که واحد تجاری قادر باشد نسبت به نیازها و فرصتهای غیر منتظره واکنش نشان دهد. بنابراین برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و سایر کسانی که تمایل به ارزیابی جریانهای نقد بالقوه آتی یک شرکت و توانایی آن در سازگاری با تغییرات محیط عملیاتی دارند , وجوه نقد آزاد از اهمیت بالایی برخوردار است.