سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدعلی صادق زاده – دانشکده فیزیک ، دانشگاه یزد ، یزد

چکیده:

در این مقاله عملکرد بطری آب بخش پر وارون شده با درب سوراخدار و کاربرد آن در آبیاری درختان و گیاهان توضیح داده شده است . افزایش حجم گاز محبوس در بالای آب بطری در طول روز که ناشی از انبساط گرمایی و افزایش فشار بخار آب می باشد باعث جریان تدریجی آب از سوراخ بطری می شود و در مقابل با کاهش دما در عصر و شب مقداری از هوای محیط وارد بطری شده و این فرایندها در ایام بعد به تناوب و بطور فزاینده ای تکرار می شوند . میزان خروج روزانه آب متناسب با دمای محیط و آفتاب می باشد و طول دوره تخلیه کلی یطری را می توان از چند روز تا چند هفته متناسب با درصد آب اولیه تنظیم کرد . این روش برای آبیاری درختان و گیاهان پراکنده در باغات مناسب است .