سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر خانی – دانشگاه صنعتی شیراز
امین تلگینی – دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

جریان گرمایونی در نانوساختارهای اآسید موضعی تیتانیم بررسی شده است . این نانوساختارها توسط میکروسکوپ نیروی اتمی ایجاد میشوند و پیوند تونلی یکی از مهمترین انواع ترانزیستورهای تک الکترونی با دمای عملکرد بالا، را تشکیل میدهند . تحلیل جریان گرمایونی در این پیوندهای تونلی نه تنها برای تعیین عملکرد چنین ترانزیستورهای تک الکترونی از اهمیت ویژهای برخوردار است، بلکه میتوان با اندازه گرفتن آن برخی مشخصات فیزیکی سد را بدست آورد . در اینجا ارتفاع سد با استفاده از نتایج یک آزمایش بررسی و محاسبه و امکان تعیین ثابت گذردهی بحث شده است .