سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بنت الهدی حلمی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، دانشگاه علم و صنعت ایران
عادل ترکمان رحمانی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده ی مهندسی کامپیوتر

چکیده:

در این مقاله ویژگی بافتی جدیدی بر اساس سیستم ایمنی مصنوعی برای جزء بندی تصاویارائه و نشان داده می شود که سیستم ایمنی مصنوعی قابلیت بالایی برای پیدا کردن ساختارهای محلی تکرار شونده در تصویر دارد. با استفاده از این ویژگی بافتی جدید اطلاعات اماری بعلاوه ی اطلاعات ساختاری در جزء بندی مورد استفاده قرار می گیرند و از این طریق به طور موثری می توان ساختارهای محلی را از تصویر استخراج کرد. در روش ارائه شده، از سیستمایمنی مصنوعی برای پیدا کردن بهترین مجموعه از الگوهای تکرار شونده بافتی در تصویر استفاده می شود، در حین یافتن الگوهای بافتی تصویری، سیستم ایمنی مصنوعی معیاری برای تعیین اعتبار این الگوهای کشف شده تولید می کند که از این معیار به عنوان یک ویژگی برای جرئ بندی تصاویر استفاده میشود.
در این مقاله همچنین متدهایی برای کلاس بندی و جزء بندی تصاویر با استفاده ویژگی تولید شده، ارائه می شود و نتایج بدست آمده از آزمایشات روی تصاویر دارای بافتهای طبیعی و مصنوعی (دست ساز) نشان دهنده ی عملکرد و قدرت تمییز خوب ویژگی ارائه شده در مقایسه با ویژگی های بافتی موجود است.