سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین فیروزی – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

با استفاده از این روش جدید ، میانگین فرایند با یک فرضیه جدید که دارای زنجیره هدف می باشد ،مقایسه شده ونشان می دهد که انحراف استاندارد پیش بینی شده فرایند با انحراف استاندارد عمومی ، برای کیفیتشش سیگما ، مساوی است . این کمک می کند که موقعیت گروه بندی هدف فرایند در مقابل زنجیره هدف و موقعیت تساوی انحراف استاندارد فرایند با انحراف استاندارد عمومی مورد نیاز کیفیت شش سیگما شناسایی شود