سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی مستوفی –

چکیده:

نظر به کاهش شدید سوختهای فسیلی و اتمام ان در آیندهای نزدیک، بشر به فکر استفاده از روشهای جایگزین برای تولید انرژی فرورفتهاست. انرژیهای تجدیدپذیر، منبع لایزال انرژی برای تولید توان
است. یکی از انواع انرژیهای تجدیدپذیرف انرژی ناشی از جزر و مد است. در این مقاله به معرفی ماهیت جزر و مد، روشهای استحصال انرژی از آن و موارد کاربرد و قابل کاربرد آن در جهان اشارهمیشود. در انتها، به بررسی امکان استفاده از انرژی جزر و مد در ایران پرداختهمیشود و راهکارهایی نیز در این زمینه ارایه میشود