سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد یاریان – گروه پژوهشی بهره برداری شبکه تهران – ایران
نیما فتحعلی – پژوهشکده برق تهران – ایران
پویا انصاری مهر – پژوهشگاه نیرو تهران – ایران

چکیده:

در صورت فروپاشی سیستم قدرت، قسمتی از شبکه یا کل آن بی برق شده است تا در کوتاه ترین زمان به شرایط بهره برداری عادی برسد . باز وصل سیستم قدرت، بعد از فروپاشی کامل یا جزئی آن، عبارت از وصل مجدد نیروگاه ها ، خطوط انتقال و مصرف کننده ها می باشد . برای باز وصل شبکه قدرت دو روش سری و موازی وجود دارد . درروش سری، سناریوی باز وصل روی کل شبکه قدرت اجرا می شود ولی در روش موازی ابتدا شبکه قدرت به جزایر تقسیم می شود و سپس سناریوی باز وصل به طور همزمان روی هر کدام ار این جزایره ها اجرا می گردد . در نهایت با اتصال این جزایر به یکدیگر، سناریوی باز وصل شبکه قدرت کامل می گردد . مهمترین مزیت باز وصل موازی شبکه قدرت، کاهش زمان سناریوی باز وصل نسسبت به روش سری می باشد . دراین مقاله، یک الگوریتم جهت جزیره بندی در باز وصل شبکه قدرت ارائه شده است که درآن ازشاخص ها و اطلاعات خیره جهت دستیابی به جزیره بندی مناسب استفاده شده است . این الگوریتم برروی شبکه ۳۹ شینه استاندارد IEEE آزمایش شده و نتایج آن در این مقاله ارائه گردیده است .