سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
اردشیر شریفیان – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مهدی اصلانی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:
در دنیای امروز که پا به هزاره جدید گذاشته است، بی تردید صنعت گردشگری به صورت یکی از پایه های استوار سیستم جهانی در خواهدآمد. امروزه گردشگری تنها مختص خانوادههای مرفه و ثروتمند نیست، بلکه میلیونها نفر از مکانهای تازه بازدید میکنند.در حالی که عصر جدیدی از توریسم آغاز شده است و سیر تکاملی خود را میپیماید، تعداد زیادی از عوامل برونزا برآن تاثیر خواهند گذاشت. پیشرفت و توسعه فناوری و تخصصیتر شدن علوم مختلف همچون معماری درکنار مسائل مربوط به محیط زیستاز جمله عواملی هستند که بر تقویت صنعت توریسم تاثیر میگذارند. با توجه به جاذبههای گردشگری، ظرفیتها و امکانات مناسبدر عرصه های مختلف، به راحتی میتوان دریافت که مقام نود و پنجم در شرایط کنونی و رتبه یکصد و سی و هفتم در افق ۲۰۲۰ میلادی در میان ۱۸۱ کشور جهان شایسته صنعت گردشگری ایران نیست؛ کشوری که از نظر توانمندیهای خاص طبیعت گردی در میان پنج کشور اول دنیا قرار دارد . در این مقاله، طراحی معماری مجموعه های تفریحی اقامتی بعنوان عاملی مهم و تاثیرگذار -در احیاء و تقویت صنعت گردشگری با روش تحلیل تفسیری و بکارگیری از ابزار کتب و مقالات و بررسی نمونه های داخلی و – خارجی با ارائه جداولی مورد مطالعه قرار گرفته است. در پایان نتایج حاصل از این تحقیق با معرفی الگو های طراحی مجموعههای تفریحی اقامتی به احیاء و تقویت صنعت گردشگری در کشور میانجامد