سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیروس حامی – شرکت پندارورزان

چکیده:

تردید نیست که آنچه که امروز در اختیار بشر است، به دور از دربندی حدود و ثغور، دستاورد اندیشه و خرد تمامی فرزندان آدم است که در پاره های گونه گون تاریخ در جای جای خاک زیسته و هریک به فراخور آنچه که دادار دادآفرین در اختیار ایشان گذارده بود، داشته ای به داشته های بشر و دانسته ای به دانسته های آدمی افزوده اند. به دور از خودگرایی نامعقول ، به هوش و ذکاوت گرانسنگ، که نعمتی است که داشتن آن را پروردگار بر اهل این آب و خاک ارزانی داشته و نیاکان ما را در پهنه گیتی به آن شهره ساخته است سربلندیم . بی آن که میلی به کم ارج دانستن تکاپوی دیگران داشته باشیم، می بالیم که بسیار باور ها و ابزارهای امروزین مدیریت در اندیشه نیاکان ما و در سروده های سرایندگان جایگاهی چشمگیر دارد و دریغ است که آنچه داریم ز بیگانه تمنا داریم. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد توان اندیشیدن و گوهر خرد آنان که پیش از ما زیسته اند، میراثی گرانبها برای ما به یادگار گذارده که دانسته های امروزین مدیریت و کیفیت را در این گنجینه می توان جست و یافت و به پشتوانه آن بیشتر دانست و بهتر گسترش داد. این نوشتار حاصل پژوهشی است کوتاه در پی ردپای باورهای نوین مدیریت همچونکیفیتتغییر مشتری محوری راهبری اثربخشی و کارآیی استفاده از وقت علت و معلول شایستگی کارکنان و . . . در اندیشه ی پارسی زبانان اهل ادب نگاشته شده و چشم به پژوهش بیشتر اهل دل در پهنه خرد دارد.