مقاله جستجوي حرفه اي و پيشرفته اسناد اختراع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رشد فناوري از صفحه ۵۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: جستجوي حرفه اي و پيشرفته اسناد اختراع
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جستجوي اختراع
مقاله ابزارها و تکنيک هاي جستجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني پايان
جناب آقای / سرکار خانم: راستي برزكي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري‌ كيوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اختراع يکي از مهمترين دستاوردهاي مربوط به فعاليت هاي فکري مي باشد. دستاوردهاي مربوط به فعاليت هاي فکري توسط حقوق مالکيت فکري (Intellectual Property Rights) محافظت مي شوند. اختراعات و اسناد مربوط به اختراعات حاوي اطلاعات بسيار ارزشمندي در اغلب زمينه هاي علمي و فناوري مي باشند که متاسفانه در کشور ما کمتر به عنوان يک منبع ارزشمند دانش مورد توجه قرار گرفته است. از جمله مسايل مربوط به استفاده از اين دانش گسترده، جستجوي حرفه اي اسناد اختراع مي باشد. در اين مقاله با توجه به اهميت جستجوي پيشرفته اسناد اختراع و نيز با توجه به تجارب دفتر انتقال فناوري شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان، اين موضوع مورد بررسي قرار گرفته است. جستجوي اسناد اختراع يک فن تخصصي و نيازمند کسب دانش، تجربه و مهارت مي باشد.