مقاله جستجوي منابع اطلاعاتي دانشجويان پزشكي در طب اورژانس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: جستجوي منابع اطلاعاتي دانشجويان پزشكي در طب اورژانس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جستجو
مقاله منابع اطلاعاتي
مقاله دانشجويان پزشكي
مقاله اورژانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي فردآذر فربد
جناب آقای / سرکار خانم: اسكروچي رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: كاهويي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالحسني حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اعضاي تيم مراقبتي در بخش فوريت هاي پزشكي، اطلاعات كمي از بيمار پذيرفته شده دارند و به ناچار براي مديريت درمان وي، از منابع اطلاعاتي مختلف استفاده مي كنند. هدف از اين مطالعه، تعيين منابع اطلاعاتي دانشجويان پزشكي در بخش فوريت ها بود.
روش ها: اين مطالعه توصيفي بر روي ۱۴۶ دانشجوي سال آخر پزشكي كه در بخش هاي آورژانس بيمارستان هاي آموزشي فعاليت داشتند، صورت گرفت. روش جمع آوري اطلاعات، مشاهده و پرسشنامه بود. داده ها از طريق روش هاي آمار توصيفي و آزمون همبستگي دومتغيري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: بيشتر دانشجويان پزشكي (۵۰ درصد) از بيمار و پرونده او به عنوان منبع اطلاعاتي استفاده مي كردند. دانشجويان براي رفع نيازهاي اطلاعاتي خود در زمينه درمان بيماران، بيشتر از منابع چاپي استفاده مي نمودند.
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق اهميت توجه به دسترسي به منابع اطلاعاتي متنوع را در بخش اورژانس نشان مي دهد. از جمله برنامه هاي آموزشي در زمينه ارتقاي ميزان آگاهي از فناوري (Personal Digital Assistant-PDA) و استفاده از آن براي تصميم گيري مبتني بر شواهد را براي دانشجويان مي توان توصيه نمود.