سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهناز کاوسی نژاد – دانشجوی سال آخر دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمر
علی فضل آرا – استادیارگروه بهداشت موادغذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمرا
حسن مروتی – استادیارگروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهوا

چکیده:

دراین بررسی به منظور تشخیص بافت های غیر مجاز در همبرگر و همچنین تشخیص بافت های عضلانی و پیوندی در آنها تعداد ۶۰ نمونه همبرگر از بهر ها ی مختلف ۵ شرکت تولیدی همبرگر ( ازهرکدام ۱۲ نمونه ) مورد آزما یش هیستولوژیک قرارگرفتند . از ۵ قسمت هر یک از نمونه ها برش ها یی به ابعاد ۰/۵×۰/۵ ×۰/۵ سانتی متر تهیه و در پارچه ها ی ظریف کتانی پیچیده، جهت پا یداری در محلول بوئن تثبیت شدند و پس از تهیه قالب ها ی پارافینی مقاطعی به ضخامت ۵ میکرون بریده شد و با استفاده از رنگ آمیزی هماتوکس یلین – ائوزین و میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرارگرفتند . بافت عضلانی مخطط به صورت قطعاتی پرا کنده به رنگ قرمز – صورتی در برش ها ی طولی و عرضی به خوبی قابل تشخیص بود . بافت چربی به علت حل شدن در محلول بوئن، به رنگ سفید د یده می شد . مواد افزودنی به صورت توده ها ی پراکنده صورتی و قرمز و بافت ها ی گیاهی که بیشتر از سویا تشکیل شده بودند به شکل دانه ها ی صورتی، زرد یا تیره رنگ در زمینه لام مشاهده شدند
بعد از بررسی کلیه لام های تهیه شده با این روش بافت های غضروف، سنگدان، ریه و عضله صاف مشاهده شد . در پایان می توان ا ینگونه نتیجه گیری کرد که در ارتباط با تشخیص اندام ها و بافت ها ی غیر مجاز به کار رفته در فرآورده ها ی گوشتی ( مانندهمبرگر ) ، آزمایش هیستولوژیک در کنار آزمایش های کنترل کیفی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است