سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا زارع میرک آبادی – دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

از جمله سرویس ها و امکانات مورد نیاز در هر سیستم اطلاعاتی، سیستم جستجو است. بنابراین امکان جستجو معمولاً به صورت جزئی از هر سیستم اطلاعات طراحی و پیاده سازی می شود. در این مقاله روشی ارائه می گردد که جمله جستجو مستقل از یک پایگاه داده خاص و جداول و مولفه های آن ایجاد می گردد به طوری که این جمله جستجو بتواند روی هر پایگاه داده اجرا گردیده و عبارت مورد نظر کاربر را در آن پایگاه جستجو نماید. در این روش به کمک اطلاعات موجود در کاتالوک، جمله جستجو برای هر جدول ایجاد و اجرا می شود. از طرفی جداولی وجود دارد که جستجو در آنها معنی دار نخواهد بود یا لازم نیست جستجو در آنها انجام شود. از جمله جداول پایه یا ستون هایی از برخی جداول است که باید بتواند در جستجوی عمومی استثناء شود. روش ارائه شده علاوه بر این، کلید خارجی را نیز که به وفور در سیستم های پایگاه داده های رابطه ای استفاده می شود، در بر می گیرد. یعنی اگر عبارت مورد نظر عیناً در جدولی وجود نداشته باشد ولی کلید خارجی از جدول دیگری که حاوی این عبارت باشد در جدول موجود باشد، حاصل جستجو چنان است که این عبارت در آن جدول پیدا شده است. نهایتاً به کمک یک سیستم ساده می توان این جمله جستجو را اجرا نمود و بدین صورت یک سیستم جستجوی عمومی در اختیار داشت که امکان جستجو را در هر پایگاه داده ای فراهم آورد.