سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادر فروغ عامری – کارشناس ارشد و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان

چکیده:

بی گمان در عصر حاضر موضوع خشکسالی یکی از دغدغه های اساسی دست اندر کاران تامین غدا برای جوامع بشری است. خشکسالیعلاوه بر اینکه تولید محصولات زراعی مورد استفاده بعنوان غذای انسان را کاهش میدهد، موجب ایجاد محدودیت شدیدی در منابع خوراک دام خصوصا مراتع میگردد. تلف شدن هزاران راس دام، افت تولید در دام های باقیمانده شیوع بیماریهای نهفته بر اثر ضعف عمومی دام و بالاخره تحدید بقای نسل انواع دام بر اثر مختل شدن فرایند تولیدمثل آنها از جمله موارد تجربه شده در خشکسالی های گذشته می باشد.
از آنجا که عوامل اصلی بروز تمامی این مشکلات فقر غذائی است، مسلما بهره وری هرچه بیشتر ازخوراک دام موجود، همچنین جستجو واحیانا جایگزینی منابع جدید دام می تواند نقش قابل توجهی در پیشگیری ویا مقابله با بحران ناشی از خشکسالی داشته باشد. این در حالی است که منابع بالقوهخوراک دام در کشور بوفور یافت می گردد. در پژوهش حاضر و در سطح استان کرمان به منظور ارتقاء سطح بهره وری از منابع خوراک دام موجود، رایج ترین مواد خوراک دام استان مورد ارزشیابی شیمیایی قرار گرفته با گزارشات مشابه مقایسه گردیده است. همچنین بیش از پنجاه منبع خوراک دام بالقوه جمع آوری، ارزیابی و مورد تجزیه شیمیایی از لحاظ مواد مغذی قرار گرفته است.