سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادر آریابرزن – دانشجوی کارشناسی ارشد دان
محمدرضا میبدی – استاد دان

چکیده:

گرید ۱ روشی برای به اشتراک گذاشتن مجموعه های بزرگ وناهمگون از منابع فراهم میکند . ازجمله سرویسهای مهم در گرید، سرویس جستجوی منابع می باشد . یکی از روشهایی که برای جستجوی منابع در گرید پیشنهاد شده است، روش » همتا به همتا ٢« میباشد . استراتژی انتخاب همسایه بعدی برای هدایت پرس و جو، از مسایل اساسی این روش می باشد . در این مقاله مکانیزمی برای جستجوی منابع در روش » همتا به همتا « پیشنهاد میشود . در این مکانیزم روش انتخاب همسایه بعدی، مبتنی بر اتوماتاهای یادگیر ۳ میباشد . مکانیزم پیشنهادی در این مقاله میتواند در محیط –
هایی که چگونگی توزیع منابع بر روی گرههای گرید ناشناخته میباشد مورد استفاده قرار گیرد . نتایج شبیه سازیهای انجام شده نشان میدهد که مکانیزم پیشنهادی، در مکانیزمهای گزارش شده مانند » انتخاب تصادفی « و « انتخاب بهترین همسایه»، دارای عملکرد بهتری میباشد