سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مژده ترابی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات
محمدرضا اکبرزاده توتونچی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی خادمی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

شبکه های عصبی یکی از روشهای پرکاربرد دریادگیری سیستمهای هوشمند است که کارایی بسیاربالایی دریادگیری الگوهای آموزشی دارد نکته اصلی دراستفاده از این شبکه ها تعیین وزنها و ساختاربهینه شبکه بمنظور دستیابی به خطای قابل قبول می باشد دراین مقاله الگوریتمی برپایه جستجوی ژنتیک بمنظور یافتن همزمان وزنها و ساختاربهینه شبکه پرسپترون معرفی شده است الگوریتم پیشنهادی درآموزش مهارت دریافت توپ دررباتهای فوتبالیست مورد استفاده قرارگرفته و نتایج حاصل از شبیه سازی ها ارایه شده است.