سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجتبی محمدی نجف آبادی – پژوهشکده ذرات و شتابگرها ، پژوهشگاه دانش های بنیادی

چکیده:

در این مقاله آشکارسازی کوارک تاپ منفرد که از کانال – t در برخوردهای پروتون-پروتون با انرژی مرکز جرم ۱۴TeV تولید می شود، توسط آشکارساز CMS واقع در سرن مورد بررسی قرار می گیرد. یک راهبرد انتخاب برای جستجوی واقعه های تاپ منفرد پیشنهاد می شود. این جستجو بر اساس شبیه سازی کامل آشکارساز و برای تابندگی کلی b/10است. این تحلیل فقط به واپاشی میونی بوزون W از کوارک تاپ محدود می شود. هدف اصلی این تحلیل معرفی یک روش بهینه برای جدا سازی واقعه های سیگنال از تعداد زیادی واقعه های زمینه می باشد. نهایتاٌ پس از اعمال این روش بهینه، تعداد واقعه های سیگنال به واقعه های زمینه به ۱٫۳۴ و معنا داری سیگنال به ۳۷ می رسد. بعد از اعمال تمام عدم قطعیت ها سطح مقطع کوارک تاپ منفرد با دقت ۱۰ درصد و عنصر Vtb از ماتریس CKM با دقت ۵ درصد قابل اندازه گیری است.