سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ربابه پناهی – گروه فیزیک،دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، تبریز
سیدمحمدصادق موحد – گروه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، تهران
سهراب راهوار – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

در این مقاله اثر ناهمسانگردیهای محلی را در تخمین پارامترهای کیهان شناسی یا استفاده از داده های ابرواخترهای نوع Ia بررسی می کنیم. در انتقال به سرخ های بالا از داده های کاتالوگ طلایی و در انتقال به سرخ های پایین از ۱۳۱ ابرنواختر محلی منتشر شده توسط گروه JRK استفاده شده است. بررسی ناهمسانگردی با ابرنواخترهای کاتالوگ طلایی نشان می دهد که در انتقال به سرخ های بالا انحراف از همسانگردی وجود ندارد و اصل کیهانی معتبر می باشد. اما ۱۳۱ ابرنواختر محلی در چارچوب مرجع توانستند جهت ابرخوشه SC را آشکار کنند. و در چارچوب مرجع CMB دوقطبی CMBرا آشکار کردند. هدف مطالعه اثر ناهمسانگردی در تخمین پارامترهای کیهان شناسی، بررسی اعتبار اصل کیهانی و اندازه گیری انحراف از همسانگردی ناشی از حرکت گروه محلی و سرعت خاصه ابرنواخترها می باشد.