سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمود شاهسون – مرکز اطلاعات علمی – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

علیرغم اینکه هدف دست اندرکاران امر اطلاع رسانی، جستجوی آسان و دسترسی به منابع اطلاعاتی برای عموم پژوهشگران می باشد . ولی جستجو و دسترسی به اطلاعات مقوله های پیچیده ای
هستند که نیاز به تخصص، آشنائی، آموزش و ابزارو تجهیزات و رعایت اصول و ضوابط خاصی را دارند . پژوهشگر برای جستجوی منابع اطلاعاتی می بایست استراتژی جستجو را مشخص کند . به پایگاه و بانکهای اطلاعاتی مرتبط مراجعه کند و فرمول بندی جمله جستجو را متناسب با ساختار سیستم های اطلاعاتی تنظیم نماید . در فرمول بندی جمله جستجو را متناسب با ساختار سیستم های اطلاعاتی تنظیم نماید . در فرمول بندی جمله جستجو عملگرهای بول همچون and و or و not و دستوراتی همچون $و ,*,?Adj و … در بازاریابی فیلدهای اطلاعاتی یک منبع می بایست بکار گرفته شود . برخی از بانکهای اطلاعاتی صرفا، اطلاعات کتاب شناختی یک منبع اطلاعاتی را دارند . پاره ای دیگر شامل خلاصه و در مواردی بانکهای اطلاعاتی تمام متنی می باشند . نحوه دسترسی به منابع اطلاعاتی این بانکها متفاوت است، پژوهشگران جهت دسترسی به منابع اطلاعاتی باید ازتمام امکانات و شیوه های قابل دسترسی هم چون پست، فاکس، CD ROM ، ارتباط مستقیم با شبکه اینترنت موجود در داخل و خارج از کشور متناسب با نیازهایشان استفاده نمایند .