سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بابک سیدپورمند –
هادی کروسی –

چکیده:

در این تحقیق ۱۰۰ نمونه از پنیرهای محلی موجود در بازار اصفهان بطور تصادفی و از هر یک ۱۰۰ گرم انتخاب شده و روند جستجوی میکروارگانیسم و شمارش آن بطور جداگانه صورت گرفت . روند جستجو یا انجام تست های کاتالا ز، گلوکز، مانیتول و کوآگولاز انجام گرفت . از ۱۰۰ نمونه پنیر ارسالی، %۱۰۰ نمونه ها حاوی میکروارگانیسم بودند که %۷/۳۳ حاوی بیش از ۱۰ ۵ باکتری در هر گرم بودند و %۱۸/۴۲ هم دارای تعدادی باکتری بین ۱۰ ۴ تا ۱۰ ۵ باکتری در هر گرم پنیر بودند