مقاله جغرافياي تاريخي ايران ساساني در شعر بحتري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در ادبيات تطبيقي (ادب و زبان نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۱۷۹ تا ۲۰۵ منتشر شده است.
نام: جغرافياي تاريخي ايران ساساني در شعر بحتري
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمدن ساساني
مقاله بحتري
مقاله شهرهاي ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتي ترکاشوند مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از موضوعات درخور پژوهش هاي تطبيقي، بررسي چهره يک کشور در ادبيات ديگر ملت هاست. تاثير شگفت انگيز تمدن ساساني در محيط ادبي دوره عباسي، چنان است که ديوان شاعران اين دوره را پر از اشارت هاي زباني و تاريخي به تمدن ايرانيان کرده است. نگاه شاعر متمدن عرب «بحتري» به مکان هاي جغرافيايي ساساني و شوق و اشتياق او به راز و رمزهاي آن، هر خواننده اي را شگفت زده مي کند. ديوان وي پر از نام شهرهاي ايراني است که غالبا با نوعي داوري جانبدارانه و احساسي نسبت به ايرانيان همراه است. با دقت، از خلال اثر فرهنگي بحتري مي توان راهي به دوران ساساني باز کرده و با شهرهاي باستاني ايران ساساني آشنا شد و نشانه ها و آثار آن را در دل اشعارش يافت. اين شاعر عرب، چهره بسياري از شهرهاي ايران را ترسيم و به نوعي نام آنها را در تاريخ ايران ماندگار کرده است. در ديوان وي بيش از سي و پنج شهر ايران ساساني به چشم مي خورد که اين مساله خود حاکي از عشق و علاقه شاعر متمدن عرب به اين مکان ها و تمدن ساکنان آن است.