مقاله جغرافياي تاريخي موکريان در چهار سده اخير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در تحقيقات جغرافيايي از صفحه ۱۲۹ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: جغرافياي تاريخي موکريان در چهار سده اخير
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جغرافياي تاريخي
مقاله موکريان
مقاله کردستان موکري
مقاله بسط سرزميني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خضري سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت تبيين جغرافياي تاريخي موکريان در چهار سده اخير، محدوده و شرايط جغرافيايي کردستان موکري بر اساس منابع بازسازي و ديدگاه ها در مورد وجه تسميه موکريان بيان شده است. بر اساس منابع و مآخذ، موقعيت، جايگاه و وسعت موکريان بررسي شده و براي درک بهتر، جايگاه آن بر روي نقشه هاي کنوني مشخص شده است.
در مقوله جغرافياي طبيعي، به خصوصيات کلي ناهمواري ها و آب ها در طول دوره مطالعه در غالب منابع اشاره و براي مقايسه، ويژگي هاي جغرافياي طبيعي کنوني منطقه نيز بررسي شده است. در مبحث جغرافياي انساني نيز در دوره مورد مطالعه به اختصار برخي خصوصيات جغرافياي انساني منطقه مطالعه شده است. در تحليل مباحث، علاوه بر موقعيت جغرافيايي، بسط و قبض سرزمين موکريان در دوره حاکميت هاي مختلف در چهار سده اخير نيز مطالعه شده است. نتايج حاکي از تغييرات وسعت و حيطه جغرافيايي و بسط و قبض سرزمين موکريان در ارتباط با قدرتمندي و فروپاشي حاکميت هاست.