مقاله جغرافيا به مثابه يک سند تاريخي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: جغرافيا به مثابه يک سند تاريخي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جغرافيا
مقاله تاريخ
مقاله ارتباط تاريخ و جغرافيا
مقاله تمدنهاي اوليه
مقاله اقليم و تاريخ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معيري هايده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارتباط ميان علم جغرافيا و تاريخ از مباحث مهم مورد بحث علماي تاريخ و جغرافيدانها بوده است. فرضيه مطرح شده در اين مقاله از اين قرار است که در آغاز تاريخ يکسره جغرافيا بود تا آنکه انسان در تلاش براي مهار طبيعت مقابله و سازگاري با آن را آموخت. ادعاي جغرافيدانان آن است که علم جغرافيا به گونه اي روشمند مي تواند محيط فعاليت انساني و همه عوامل تاثيرگذار بر آن را بررسي کند.
از سوي ديگر، عالمان جغرافيدان در مطالعات خود ناچار همه عوامل طبيعي را در بستر تحولات تاريخي مورد مداقه قرار مي دهند. بنابراين، جغرافيا و تاريخ ارتباط تنگاتنگ و گريزناپذيري با يکديگر دارند. مولف اين مقاله درصدد بررسي اين ارتباط برآمده است.