سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم قربانی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
فرشید محمدرفیعی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

چکیده:

آزمایش های اخیر انجام شده بر روی مولکول B-DNA جفت شدگی مثبتی بین پیچش و کشش در آن برای مقادیر کوچک تغییر شکل نشان داده اند. این نتیجه با تصویر ساده ای از DNA به صورت یک مارپیچ و آزمایش های گذشته در تناقض است. با ارائه یک مدل کشسان برای DNA جفت شدگی پیچشی- کششی آن را بررسی می کنیم. DNA به صورت یک میله کشسان به شعاع متغیر مدل می شود. در این مدل، جملات جفت شدگی وابسته به شعاع مارپیچ و همچنین تغییرات انرژی پیوندهای هیدروژنی و کوالانی موجود در ساختار DNA در انرژی کل آن در نظر گرفته شده است. نشان می دهیم که مطابق نتایج آزمایش های اخیر، برای مقادیر کوچک تغییر شکل، طول مولکول با افزایش پیچش افزایش می یابد.