مقاله جلوه هاي جمال شناختي سبك هندي در شعر پايداري قيصر امين پور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در ادبيات پايداري (ادب و زبان نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۱ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: جلوه هاي جمال شناختي سبك هندي در شعر پايداري قيصر امين پور
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هنجارهاي زيبايي شناختي
مقاله سبك هندي
مقاله شعر معاصر
مقاله قيصر امين پور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاحسيني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي مجاهد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آنچه مي انگاشتند نبود؛ سبك هندي آنقدر ها توانايي هاي تاكنون به چشم نيامده داشت كه بتواند پس از دوره اي هويت خدشه دار شده خود را باز بسازد و با همان نازك خيالي ها و مضمون پردازي هاي انكار شده، از شاعران دلبري كند و در كنار رمانتيسيسم و سمبوليسم اروپايي در شعر نيما و پيروان وي رسوخ كند و به ويژه چشم هايي را كه پس از انقلاب، به واسطه دردها و دغدغه هاي برخاسته از يك ايدئولوژي نوظهور، كمتر به افق هاي غرب مي نگريست، به شگفتي آفريني هاي رنگارنگ خود خيره كند و در اين ميان سهم بيدل دهلوي و صائب تبريزي از همه بيشتر بود. قيصر امين پور، نام آشناي ادبيات معاصر ايران نيز با همه وابستگي ها و دلبستگي ها به سنت هاي ادبي و رسم و راه هاي شعر نيمايي، از تاثير پذيري از شگردهاي شاعرانه سبك هندي بر كنار نماند و شعر خويش را از نظر برخي جلوه هاي جمال شناختي باز آمده در اين سبك، به سبك هندي ماننده كرد. «جلوه هاي جمال شناختي سبك هندي در شعر قيصر امين پور» تفصيل اين اجمال است.